ໂດຍ: ອານຸສັກ ກວາງວັນ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2021 ທີ່ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ທ່ານ ໄຊຊະນະ ໂຄດພູທອນ ກຳມະການສູນກາງພັກ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ 4 ພາກສ່ວນ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນຄະດີຕາມຂະບວນການຍຸຕິທໍາ ຄັ້ງທີ VI ລະຫວ່າງ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ທີປະຊຸມ ທ່ານ ໄຊຊະນະ ໂຄດພູທອນໄດ້ມີຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ຕໍ່ 4 ພາກສ່ວນ ທີ່ໄດ້ສູ້ຊົນຜ່ານຜ່າ ຊຶ່ງມີທັງຂໍ້ສະດວກ ສິ່ງທ້າທາຍທົດສອບຫຼາຍປະການ, ແຕ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາ-ນໍາຂອງອົງຄະນະພັກ ແຕ່ລະພາກສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈເນື້ອໃນ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຮ່ວມ 4 ພາກສ່ວນຄັ້ງທີ V ກໍຄືການປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນຂອບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ເວົ້າສະເພາະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ໃນນາມອົງການຕິດຕາມກວດກາການເຄົາລົບ, ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານຕາມກົດໝາຍ ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ສຸມທຸກເຫື່ອແຮງ, ສະຕິປັນຍາ ເພື່ອປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ຮ່ວມກັບອົງການດໍາເນີນຄະດີດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ໂດຍສະເພາະ ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ທີ່ກໍານົດໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ 4 ອົງການຂອງພວກເຮົາແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງຂອດປະສານສົມທົບ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ ແລະ ຄະດີອາຍາ ໂດຍຄະນະນໍາ ແລະ ນັກວິຊາການໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາການ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍຈຳນວນຫຼາຍສະບັບ, ການປະສານສົມທົບ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫວ່າງ 4 ອົງການ ໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນມີບາດກ້າວໃໝ່ ແລະ ມີທ່ວງທ່າດີຂຶ້ນຕາມລໍາດັບ ໂດຍສະເພາະພາຍຫຼັງທີ່ມີມະຕິຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ສະບັບເລກທີ 112/ກມສພ, ລົງວັນທີ 2 ມີຖຸນາ 2020. ພວກເຮົາໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ, ໂດຍໄດ້ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງບັນດານິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍຕື່ມອີກຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ ໄດ້ມີຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນຄະດີແຕ່ຫົວທີ, ເພື່ອເຮັດການດໍາເນີນຄະດີກ້າວສູ່ຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ. ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາເຊັນ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ໄດ້ຖະແຫຼງ ແລະ ສັ່ງຟ້ອງ ຄະດີແພ່ງ ແລະ ຄະດີອາຍາ ຕໍ່ສານ 3 ຂັ້ນ ຄື ຂັ້ນຕົ້ນ, ຂັ້ນອຸທອນ ແລະ ຂັ້ນລົບລ້າງ ກວມເຖິງ 95% ທີ່ສານໄດ້ພິຈາລະນາຕາມການຖະແຫຼງຂອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາ ຍັງໄດ້ຮ່ວມກັບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຍັງສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາການກັກຂັງເກີນກໍານົດ ທີ່ສອງອົງການພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ເຮັດໃຫ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານມະນຸດສະທໍາຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ເຊັ່ນ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຄົ້ນຄວ້າອະໄພຍະໂທດໃຫ້ແກ່ນັກໂທດທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນແຕ່ລະປີ, ໄດ້ເຂົ້າເປັນຄະນະສະເພາະກິດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງສະບັບເລກທີ 07 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການທ້ອນໂຮມຊັບສິນ ທີ່ສານຕັດສິນຮິບເປັນຂອງລັດ ແລະ ສາມາດທ້ອນໂຮມໄດ້ຊັບສິນຈໍານວນຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ສະເໜີຂັ້ນເທິງປະມູນຂາຍເພື່ອເອົາເງິນມອບເຂົ້າງົບປະມານ.

ຄຽງຄູ່ກັບ ຜົນສໍາເລັດດ້ານດີທີ່ກ່າວມານັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນດ້ານອ່ອນ ຄົງຄ້າງ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ 4 ພາກສ່ວນໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍການສະເໜີໃຫ້ໃນທີ່ປະຊຸມພິຈາລະນາຄົ້ນຄ້ວາ 5 ບັນຫາ ຄື :

  1.  ປັບປຸງຄືນກົດໝາຍຈໍານວນໜຶ່ງ ໃນຂົງເຂດການດໍາເນີນຄະດີຕາມຂະບວນການຍຸຕິທໍາ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນເພື່ອ

ຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ຄະດີມີມື້ສີ້ນສຸດຕາມຂະບວນການຍຸຕິທໍາ;

  •   ທັງ 4 ພາກສ່ວນ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງກົນໄກປະສານສົມທົບຮ່ວມກັນ ຫຼື ສ້າງຈຸດປະສານງານ ເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ

ໃນຕໍ່ໜ້າ;

  •  ຈັດຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັນໃນຫົວຂໍ້ສະເພາະ ໃນວຽກງານວິຊາສະເພາະໂດຍການປະກອບນັກສໍາມະນາກອນ ແລະ

ວິທະຍາກອນ ຈາກ 4 ພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມ;

  •  ທຸກພາກສ່ວນຕ້ອງພ້ອມກັນປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໂດຍສະເພາະການດໍາເນີນຄະດີອາຍາຕ້ອງຢູ່

ໃນກໍານົດເວລາທີ່ກົດໝາຍກໍານົດໄວ້;

  •  ສະເໜີ ລັດຖະບານ ສະໜອງທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ອັນຈໍາເປັນໃຫ້ 4 ພາກສ່ວນ.

By admin

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *

EnglishLao