ຄຳສັ່ງ

ລຳດັບ ປະເພດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເອກະສານ
1 ຄຳສັ່ງ 807/ອຄ.ກຂອ 2 ກັນຍາ 2020 ຄໍາສັ່ງ  ວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງການອອກໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າລົດແທຣັກເຕີ
ດາວໂຫລດ
2 ຄຳສັ່ງ 1893/ກປ 24 ກັນຍາ 2020 ຄໍາສັ່ງ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ໃນການກວດກາການຕິດສະຫຼາກຝຸ່ນ, ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ເມັດພັນພືດ
ດາວໂຫລດ
3 ຄຳສັ່ງ 930/ອຄ.ກອຫ 31 ກໍລະກົດ 2019 ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການໂຈະ ການອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດໃໝ່ ກ່ຽວກັບໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ທີ່ນຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອຢາງປລາສະຕິກ ເປັນວັດຖຸດິບ
ດາວໂຫລດ
4 ຄຳສັ່ງ 899/ສທ 12 ມິຖຸນາ 2014 ຄຳສັ່ງ ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ວ່າດ້ວຍການຫ້າມການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ຈຳໜ່າຍ, ຊື້ຂາຍ, ຄອບຄອງ, ຂົນສົ່ງ, ນຳຜ່ານປຸງແຕ່ງ ແລະ ນຳໃຊ້ສານຊູໂດອີຟິດຣີນ
ດາວໂຫລດ
5 ຄຳສັ່ງ ເລກທີ252 /ກຊສ 6 ມິຖຸນາ 2007 ຄຳສັ່ງແນະນຳ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດຳລັດ ຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ທີ່ເປັນຢາ
ດາວໂຫລດ
6 ຄຳສັ່ງ 469/ຍທຂ 29 ເມສາ 2013 ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເຂດສະຫງວນຂອງທາງຫຼວງ
ດາວໂຫລດ
7 ຄຳສັ່ງ 14/ກມສພ 12 ທັນວາ 2001 ຄຳສັ່ງແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາ ແລະ ການນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ການຂ່າວສານ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ
ດາວໂຫລດ
8 ຄຳສັ່ງ 13/ນຍ 9 ມິຖຸນາ 2008 ຄໍາສັ່ງເພີ່ມເຕີມຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການສ້າງບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ
ດາວໂຫລດ
9 ຄຳສັ່ງ 899/ສທ 12 ມິຖຸນາ 2014 ຄຳສັ່ງ ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ວ່າດ້ວຍການຫ້າມການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ຈຳໜ່າຍ, ຊື້ຂາຍ, ຄອບຄອງ, ຂົນສົ່ງ, ນຳຜ່ານປຸງແຕ່ງ ແລະ ນຳໃຊ້ສານຊູໂດອີຟິດຣີນ
ດາວໂຫລດ
10 ຄຳສັ່ງ 0476/ອຄ.ຄພນ 11 ມີນາ 2009 ຄຳສັ່ງແນະນຳ ເລື່ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ສິນຄ້າ-ລາຄາ
ດາວໂຫລດ

EnglishLao