ກອງປະຊຸມ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ການດໍາເນີນຄະດີຄ້າມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2019 ຄັ້ງວັນທີ 20 ກຸມພາ 2020 ທີ່ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ

         ໃນວັນ​ທີ 20 ກຸມພາ 2020 ອົງ​ການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສູງ​ສຸດ ໂດຍ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຈາກ ອົງ​ການ ຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ (IOM) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ໃນຂົງເຂດອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ໂດຍ​ການ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ຂອງ​ ທ່ານ ບຸນຍັງ ຈັນດາລະສານ ​ຮອງຫົວ​ໜ້າ​ອົງ​ການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສູງ​ສຸດ. ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ຄະນະກົມ ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ; ກົມຕໍາຫຼວດເສດຖະກິດ, ກົມຕໍາຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າອອກເມືອງ, ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; ຄະນະສານອາຍາ, ຄະນະສານເດັກ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງ ລວມທັງໝົດ 30 ທ່ານ.

 

       ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີ​ ກ່ຽວກັບ ບົດສະຫຼຸບ ຜົນການການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ໃນຂົງເຂດໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ, ພ້ອມນີ້ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ ໂດຍຈະສົນທະນາເຖິງ ຜົນສໍາເລັດ, ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ ການປັບປຸງ ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ.

   

  ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ອົງການ IOM ໂດຍໄດ້ມີບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ລົງເລິກໃນການສ້າງຄູ່ມື ການຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນຄະດີຄ້າມະນຸດ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນຂົງເຂດໄອຍະການ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ມາແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ ຄະນະນໍາອົງການໄອຍະການະຊາຊົນສູງສຸດ ມອບໃຫ້ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມືກັບປະເທດ ແລະ ກົມຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນຄະດີອາຍາເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

   

   ຕະຫຼອດໄລຍະການປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ຮ່ວມກັນ ກັບ ອົງການ IOM ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ໄດ້ມີຜົນສໍາເລັດໃນຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສໍາເລັດການສ້າງ ແລະ ຈັດພິມປຶ້ມ ຄູ່ມື ການຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນຄະດີຄ້າມະນຸດ, ຄູ່ມື ສໍາລັບຄູຝຶກ ແລະ ຄູ່ມືກໍລະນີສຶກສາ ຄະດີຄ້າມະນຸດ; ໄດ້ມີຜົນສໍາເລັດໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ການຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນຄະດີຄ້າມະນຸດ, ການເອົາຄໍາໃຫ້ການບຸກຄົນໃນຄະດີຄ້າມະນຸດ, ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ສະຖິຕິຄະດີຄ້າມະນຸດໃຫ້ພະນັກງານໄອຍະການ, ສານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ ຫຼາຍກວ່າ 360 ທ່ານ; ມີພະນັກງານໄອຍະການ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ ໄດ້ກາຍເປັນຄູຝຶກ ວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ; ພ້ອມນັ້ນ, ອົງການ IOM ໄດ້ໃຫ້ທຶນສົມທົບໃນການສ້າງຄໍາແນະນໍາວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີຂັ້ນພະຍາຍາມ, ຂັ້ນກະກຽມໃຫ້ແກ່ການກະທໍາຜິດໃນການຄ້າມະນຸດ ຮອດປະຈຸບັນ ແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດ ແລະ ຈັດພິມ ລວມກັບປຶ້ມຄູ່ມື. ພ້ອມກັນນີ້ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ອົງການ IOM ຍັງໄດ້ກະກຽມຄົ້ນຄ້ວາ ສ້າງແຜນການ ຈັດກິດຈະກໍາ ວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ໃນຕໍ່ໜ້າ. 

 

ກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ປິ 2018-2020 ລະຫວ່າງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ອົງການ ຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ (IOM) ມີດັ່ງນີ້:

 

 1. ກອງປະຊຸມ
 • 2018
  1. ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ລະຫວ່າງບັນດາໜ່ວຍງານພາກລັດທີ່ເຮັດວຽກຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ່ 19-20 ກຸມພາ 2018 ທີ່ ລີສອດນາປ່າກວ່າງ ທ່າລາດ ແຂວງວຽງຈັນ
  2. ກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງເອກະສານຄູ່ມືການຕິດຕາມກວດກາການດຳເນີນຄະດີຄ້າມະນຸດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ່ 11-15 ມິຖຸນາ 2018 ທີ່ ທ່າລາດ ແຂວງວຽງຈັນ
  3. ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂອງສະຖາບັນບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສາກົນໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18-21 ກັນຍາ 2018 ທີ່ ທ່າລາດ ແຂວງວຽງຈັນ
  4. ກອງປະຊຸມຄົ້ນ​ຄວ້າລວບ​ລວມ​ກໍ​ລະ​ນີ​ສຶກ​ສາ ແລະ ສ້າງຮ່າງສະ​ຖິ​ຕິ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ຄະ​ດີ​ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12-14 ພະ​ຈິກ 2018, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ອາຄານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
 • 2019
  1. ກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າກໍລະນີສຶກສາ ແລະ ການສັງລວມສະຖິຕິ​ຄ້າມະນຸດ ໃນລະຫວ່າງວັນ​ທີ 16-18 ມັງ​ກອນ 2019, ທີ່ ​ທ່າ​ລາດ, ແຂວງ ວຽງ​ຈັນ
  2. ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນຄະດີຄ້າມະນຸດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ບັນດາແຂວງພາກກາງ (ຄັ້ງທີ່ 1) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20-22 ກຸມພາ 2019, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  3. ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກກ່ຽວກັບທັກສະການສຳພາດຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ/ພະຍານໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 04-05 ເມສາ 2019 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມລ້ານຊ້າງ, ອາຄານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
  4. ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນຄະດີຄ້າມະນຸດໃຫ້ພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ (ຄັ້ງທີ່ 2) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 08-10 ເມສາ 2019, ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ
  5. ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມເຕັກ​ນິກ​ການ​ເອົາ​ຄຳ​ໃຫ້​ການ ແລະ ສຳ​ພາດ​ບຸກ​ຄົນໃນ​ຄະ​ດີການຄ້າມະນຸດ (ຄັ້ງທີ່ 1) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-15 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019 ທີ່ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໄອ​ຍະ​ການ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງຈັນ
  6. ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມເຕັກ​ນິກ​ການ​ເອົາ​ຄຳ​ໃຫ້​ການ ແລະ ສຳ​ພາດ​ບຸກ​ຄົນໃນ​ຄະ​ດີການຄ້າມະນຸດ (ຄັ້ງທີ່ 2) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 08-09 ສິງຫາ 2019 ທີ່ຫ້ອງວ່າ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ແຂວງ, ແຂວງ​ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ
  7. ກອງປະຊຸມເຜີຍ​ແຜ່ ກໍ​ລະ​ນີສຶກ​ສາ ຄະ​ດີ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ​ໃນ​ຂົງ​ເຂ​ດ​ອົງ​ການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ ປະ​ຊາ​ຊົນ ໃນວັນທີ 16 ກັນ​ຍ​າ 2019, ທີ່ ໂຮງ​ແຮມແລນມ​າກ, ​ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ
  8. ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ເຕັກນິກການເອົາຄໍາໃຫ້ການບຸກຄົນໃນຄະດີຄ້າມະນຸດ (ຄັ້ງທີ່ 3) ແລະ ການເກັບກໍາສະຖິຕິຄະດີຄ້າມະນຸດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28-30 ຕຸລາ 2019, ທີ່ແຂວງ​ຫຼວງພະບາງ
  9. ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ເຕັກນິກການເອົາຄໍາໃຫ້ການບຸກຄົນ ໃນຄະດີຄ້າມະນຸດ (ຄັ້ງທີ່ 4) ແລະ ການເກັບກໍາສະຖິຕິຄະດີຄ້າມະນຸດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26-28 ກຸມພາ 2020, ທີ່ແຂວງ​ຈໍາປາສັກ

  

 ປື່ມຄູ່ມື

 1. ປື້ມຄູ່ມືຕິດຕາມກວດກາການດຳເນີນຄະດີຄ້າມະນຸດຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຈໍານວນ 400 ຫົວ
 2. ປື້ມຄູ່ມື(ສຳລັບຄູຝຶກ)ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມການຕິດຕາມກວດກາການດຳເນີນຄະດີຄ້າມະນຸດ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຈຳນວນ 100 ຫົວ ໃນປິ 2019
 3. ປື້ມລວບລວມ ກໍລະນີສຶກສາ (ສຳລັບຄູຝຶກ) ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມການຕິດຕາມກວດກາການດຳເນີນຄະດີຄ້າມະນຸດ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຈຳນວນ 120 ຫົວ.

 

 

 

 

by:sack

05/03/2020

ປະຕິທິນ

Apr-2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

ລິຂະສິດ © 2017
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສຸງສຸດສະຫງວນລິຂະສິດໄວ້ທັງໜົດ