ກອງປະຊຸມ “ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຕ້ານອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດ ທີ່ ມີການຈັດຕັ້ງ ໂດຍສະເພາະບັນຫາຢາເສບຕິດ, ການຄ້າມະນຸດ, ການຟອກເງິນ ແລະ ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ

        ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫລືອດ້ານກົດໜາຍ ແລະ ວິຊາການລຸກຊໍາບວກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ “ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຕ້ານອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດ ທີ່ ມີການຈັດຕັ້ງໂດຍສະເພາະບັນຫາຢາເສບຕິດ, ການຄ້າມະນຸດ, ການຟອກເງິນ ແລະ ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ຂື້ນ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 26-28 ກຸມພາ 2019 ທີ່ ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ທ່ານ ບຸນຍັງ ຈັນດາລະສານ ຮອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ທ່ານ ລີຊາດ ຟີລິບປາ ປະທານສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກ ລຸກຊໍາບວກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ມີບັນດາຫົວໜ້າກົມ-ຮອງກົມ,ຫ້ອງການ ແລະ ບັນດາແຂກທີ່ຖືກເຊີນຈາກອ້ອມຂ້າງສູນກາງ,ບັນດາແຂວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນ 200 ກວ່າ ທ່ານ.

      ອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດແມ່ນບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນທີ່ເກີດຂື້ນ ແລະ ແພ່ຫຼາຍຢູ່ໃນບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກ ແລະ ມັນໄດ້ກາຍເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຂອງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ,ການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການຟອກເງິນກໍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດທີແຜ່ຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນນີ້ຊຶ່ງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຊັບສິນຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມວຸ້ນວາຍບໍ່ມີຄວາມສະຫງົບກາຍເປັນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ແລະ ກີດຂວາງການພັດທະນາປະເທດຊາດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກ ລຸກຊໍາບວກ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມນີ້ຂຶ້ນໂດຍໄດ້ສຸມໃສ່ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນຫຼາກຫຼາຍຫົວຂໍ້ເປັນຕົ້ນ: ການຕ້ານ​ອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດທີ່ມີການຈັດໂດຍສະເພາະ ຢາເສບຕິດ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການຟອກເງິນ ຈາກພາຍໃນປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ;

ການຮ່ວມມືທາງອາຍາ ແລະ ການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ; ການສົມທຽບ ແລະ ວິທີປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ສະບັບປີ 2012 ແລະ ປີ 2017 ແລະ ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ຊຶ່ງມີທັງພາກທິດສະດີ, ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ກໍລະນີສຶກສາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການໃນແຕ່ລະບັນຫາດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງພ້ອມກັນຊອກໃຫ້ເຫັນຜົນສໍາເລັດອັນພົ້ນເດັ່ນ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ແລະ ທິດທາງມາດຕະການຕົວຈິງໃນການຮ່ວມມືກັນແກ້ໄຂໃນສະເພາະໜ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບກວ່າເກົ່າ.

        ທ່ານ ບຸນຍັງ ຈັນດາລະສານ ຮອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ ຄວາມໜາຍຄວາມສໍາຄັນໃນການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມນີ້ຂື້ນ ເພືອເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນພະນັກງານການນໍາໃນຂົງເຂດຍຸຕິທຳ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊີ່ງຊຸມປີຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ບັນຫາອາຊະຍາກໍາ ແມ່ນມີລັກຊະນະຊັບຊ້ອນ ແລະ ຮ້າຍແຮງ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ  ອາຊະຍາກໍາ ຢາເສບຕິດ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ ເຊີ່ງນັບມື້ນັບທະວີຄວາມຮຸນແຮງ ໃນນັ້ນ ປະຊາກອນທີ່ເປັນໄວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໄດ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອອາຊະຍາກໍາດັ່ງກ່າວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊີ່ງ ສະແດງອອກ ນັບແຕ່ປີ 2016-2018 ສາມາດສັ່ງຟ້ອງຄະດີຢາເສບຕິດ ຈໍານວນ 11,760 ເລື່ອງ ແລະ ຄະດີຄ້າມະນຸດ ຈໍານວນ 56 ເລື່ອງ ຊຶ່ງເຫັນວ່າມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ.

        ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ສານປະຊາຊົນ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ແລະ ສ້າງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ສະບັບທໍາອິດຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ແນະນໍາວິທີໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີຄວາມສັກສິດ ແລະ ເຂັ້ມງວດກວ່າເກົ່າ, ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາອົງການດໍາເນີນຄະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງຕົນໂດຍຍຶດໜັ້ນຫຼັກການຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິ​ໄສ ໂດຍຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ກະທໍາຜິດຕ້ອງຖືກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຜູ້ບໍ່ກະທໍາຜິດແມ່ນບໍ່ຖືກລົງໂທດແນ່ໃສ່ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ລວມໜູ່ ແລະ ສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງພົນລະເມືອງ ທັງຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທໍາໃນສັງຄົມ.


by:sack

06/03/2019

ປະຕິທິນ

Aug-2019
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ລິຂະສິດ © 2017
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສຸງສຸດສະຫງວນລິຂະສິດໄວ້ທັງໜົດ