25 ປີ ​ແຫ່ງ​ການສ້າງຕັ້ງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ
    ສະພາບແວດລ້ອມ, ຄວາມຈໍາເປັນ, ທາດແທ້ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ
    ກ. ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນພາວະວິໄສໃນການສ້າງຕັ້ງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ:

 àº§àº±àº”ຖຸປະສົງທີ່ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວໄດ້ນຳພາຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ”ມີຄວາມຮັ່ງມີຜາສຸກ,ປະເທດຊາດມັ່ງຄັ່ງເຂັ້ມແຂງ,
ສັງຄົມສາມັກຄີປອງດອງມີປະຊາທິປະໄຕ,ຍຸຕິທຳແລະສີວິໄລ.ການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຮອບດ້ານແລະມີຫຼັກການຂອງພັກໃນປີ1986ໄດ້ເລັ່ງທວງບູລະນະລັດ
ສັງຄົມນິຍົມໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວແລະສັກສິດໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມດ້ວຍລັດຖະທຳມະນູນແລະກົດໝາຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ລັດກາຍ
ເປັນລັດຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ”.
ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ10ສະໄໝທີIVຂອງພັກໄດ້ຊີ້ນໍາຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງພາລະບົດບາດ,ໜ້າທີ່ຂອງສະພາປະຊາຊົນ,ສະພາລັດຖະມົນຕີແລະບັນດາອົງການປົກປ້ອງກົດໝາຍເຊັ່ນ:ຕໍາຫຼວດ,ສານໄອຍະການພ້ອມກັນນັ້ນຕ້ອງບຸລະນະຮ່າງລັດຖະທຳມະນຸນແລະຄົ້ນຄວ້າອອກກົດໝາຍ,ກະກ
ຽມສ້າງຮ່າງຄາດຄະເນກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບທາງດ້ານບໍລິຫານຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການລະດັບຄາດໝາຍໃນ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ".ວຽກງານໄອຍະການເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ, ປະກອບເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ,ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເພື່ອປົກປັກຮັກ
ສາຜົນປະໂຫຽດຂອງລັດ,ສັງຄົມ,ສິດແລະຜົນປະໂຫຽດອັນຊອບທຳຂອງພົນລະເມືອງ, ຮັບປະກັນໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ,ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອ
ຍແລະຍຸຕິທຳ.ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງສະພາປະຊາຊົນສູງສຸດຊຸດທີIIໃນວັນທີ23ພະຈິກປີ1989 ໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງ ການໄອຍະກາ
ນປະຊາຊົນແຫ່ງສປປລາວສະບັບທຳອິດແລະປະກາດໃຊ້ໂດຍດຳລັດຂອງປະທານປະເທດເລກທີ05ວັນທີ9ມັງກອນປີ1990 ເປັນຂີດໝາຍປະຫວັດສາດສຳ
ຄັນຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໄດ້ເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວມາຮອດ ປະຈຸບັນພໍດີ25 ປີ(09/01/ 1990 -09 /01/ 2015).
    ຂ. ທາດແທ້, ມູນເຊື້ອ, ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ.
ໃນມາດຕາ9ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສະບັບປັບປຸງປີ2009ໄດ້ກຳນົດໄວ້ວ່າ: ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແມ່ນອົງການຕິດຕາມກວດກາລັດ,ມີພາລະບົດບາດຕິດຕາມກວດກາການເຄົາລົບແລະປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງບັນດາກະຊວງ,ອົງ
ການແນວລາວສ້າງຊາດ,ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ,ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ,ວິສາຫະກິດ,ພົນລະເມືອງເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງແລະ
ເປັນເອກະພາບແລະ ສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານຕາມກົດໝາຍ.
    �  ທາດແທ້ ແລະ ມູນເຊື້ອ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ.
    1. ທາດແທ້.
ທາດແທ້ປະຕິວັດ:ສະແດງອອກທັດສະນະຫຼັກໝັ້ນຊົນຊັ້ນ,ຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ພັກ,ຕໍ່ປະຊາຊົນແລະ ອຸດົມການສັງຄົມນິຍົມຢ່າງໜັກແໜ້ນ,ສະເໝີຕົ້ນສະ
ເໝີປາຍ,ປະຕິບັດໜ້າທີ່ດ້ວຍຄວາມຕື່ນຕົວ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ.ທາດແທ້ປະຊາຊົນ:ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໂດຍຊື່ສັດບໍລິສຸດແລະຍຸຕິທຳ,ເວລາໃດກໍ່ຖືຕົນເອງຈາກປະຊາຊົນໂດຍປະຊາຊົນແລະເພື່ອປະຊາຊົນທາດແທ້ຈັນຍາບັນ,ຈັນຍາທຳຂອງນັກກົດໝາຍ:ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມລັດຖະທຳມະ
ນູນແລະກົດໝາຍຢຶດ ໝັ້ນຫຼັກການ “ຮອບດ້ານ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ພາວະວິໄສ”.
    2. ມູນເຊື້ອ.
        ຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ພັກ, ຕໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ.
        ຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງນັບມື້ນັບເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວເປັນກ້າວໆ.
        ມີລະບຽບແບບແຜນ ແລະ ວິທີເຮັດວຽກຕົວຈິງ, ຮອບດ້ານ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ພາວະວິໄສ.
        ມີຄວາມສາມັກຄີເປັນເອກະພາບພາຍໃນ, ສາມັກຄີກັບປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນຈິງໃຈ ແລະ ທ່ຽງທຳ.
        ມີການພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດຄື:ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ສ ສຫວຽດນາມ ແລະ ສ ປ        ຈີນ ກໍ່ຄືບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ.
    �  ພາລະບົດບາດ, ສິດໜ້າທີ່ລວມຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ:
         àº•àº´àº”ຕາມກວດກາການເຄົາລົບ ແລະ ການປະຕິບັດກົດໝາຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການ , ແນວລາວສ້າງຊາດ,
ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ,ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ,ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ,ວິສາຫະກິດແລະພົນລະເມືອງ. ການຕິດຕາມນີ້ເອີ້ນວ່າການຕິດຕາມກວດກາທົ່ວໄປ.ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ.      ດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີໃດໜຶ່ງເປັນບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດຕາມທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໄວ້.
ສັ່ງຟ້ອງຜູ່ຖືກຫາຂຶ້ນສານ.
ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນການດຳເນີນຄະດີຢູ່ສານ.
ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດຄຳສັ່ງ, ຄຳຊີ້ຂາດ,ຄຳຕັດສິນ,ຄຳພິພາກສາຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ເດັດຂາດແລ້ວ.
ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນສະຖານທີ່ກັກຕົວ,ສະຖານທີ່ກັກຂັງ,ສູນດັດສ້າງ,ຄ້າຍດັດສ້າງ ແລະ ສະຖານທີ່ປະຕິບັດມາດຕະການບັງຄັບອື່ນໆ
ຂອງສານ.ຕິດຕາມກວດກາການຄົ້ນຄວ້າ,ການສະເໜີແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດຕາມລັດຖະດຳລັດຂອງປະທານປະເທດ.
  ປະສານສົມທົບກັບອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ອົງການອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດຳເນີນການສະກັດກັ້ນ, ຕ້ານອາຊະຍາກຳ ຫຼືການກະທຳຜິດແລະ ການລະເມີດກົດໝາຍອື່ນພ້ອມທັງລົບລ້າງບັນດາສາເຫດ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ພາໃຫ້ການກະທຳຜິດເກີດຂຶ້ນ.
        ຮື້ຟື້ນຄະດີຕາມກົດໝາຍໃນກໍລະນີມີຫຼັກຖານໃໝ່.
        ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນຕາມກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໄວ້.  
   
II. 25 ປີແຫ່ງການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໝາກຜົນທີ່ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຍາດມາໄດ້.
   25 ປີແຫ່ງການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໄດ້ຜ່ານ3ໄລຍະດັ່ງນີ້:
.ໄລຍະທີໜຶ່ງແມ່ນແຕ່ປີ1990-2003ເຄື່ອນໄຫວແລະປະຕິບັດພາລະບົດບາດ,ສິດແລະໜ້າທີ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສະບັບທຳອິດ, ໄລຍະທີສອງແມ່ນແຕ່ປີ2003-2009ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວແລະປະຕິບັດພາລະບົດບາດ,ສິດແລະໜ້າທີ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສະ
ບັບປັບປຸງປີ 2003;
ໄລຍະທີສາມແມ່ນແຕ່ປີ2009ເຖິງປະຈຸບັນແມ່ນເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດສິດແລະໜ້າທີ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສະ ບັບປັບປຸງປີ2009ເຊິ່ງຜ່ານແຕ່ລະໄລຍະດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຫ່ງສປປລາວໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານແລະເຕີບໃຫຍ່ຂະ
ຫຍາຍຕົວຂຶ້ນເປັນກ້າວໆດັ່ງນີ້:
   à»ƒàº™àº”້ານລະບົບການຈັດຕັ້ງ.
   ໄລຍະແຕ່ປີ 1990- 2003;ລະບົບການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຫ່ງສ ປປລາວປະກອບດ້ວຍ:ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ;
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ; ອົງການໄອຍະການ ປະຊາຊົນເມືອງ; ອົງການໄອຍະການທະຫານ.
    ໄລຍະແຕ່ປີ 2003-2009 ລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຂັ້ນອຸທອນຢູ່ສາມພາກ:ພາກເໜືອ,ພາກກາງແລະ ພາກໃຕ້ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບການຫັນປ່ຽນຈາກການດຳເນີນຄະດີຈາກສອງຂັ້ນມາເປັນສາມຂັ້ນ (ຂັ້ນຕົ້ນ, ຂັ້ນອຸທອນ ແລະ ຂັ້ນລົບລ້າງ).
    ໄລຍະແຕ່ປີ 2009ເຖິງປະຈຸບັນລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຫ່ງສປປລາວໄດ້ມີການປ່ຽນໄດ້ໂຮມເອົາບັນດາອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນເມືອງມາສ້າງຕັ້ງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ39ເຂດໃນທົ່ວປະເທດແລະປັບປຸງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຂັ້ນອຸທອນຢູ່ສາມພາກເປັນ
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກມີສິດຕິດຕາມກວດກາການດຳເນີນຄະດີເປັນຂັ້ນລົບລ້າງບັນດາຄະດີທີ່ເປັນຂັ້ນຕົ້ນຢູ່ເຂດແລະເປັນຂັ້ນອຸທອນຢູ່ແຂວງເຊິ່ງປ
ະຈຸບັນລະບົບການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຫ່ງສປປລາວລວມມີ:ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ; ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກ,ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ,ອົງການໄອຍະການທະຫານ.
    ການພັດທະນາກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັ້ນ.
    àºàº»àº‡àºˆàº±àºàºàº²àº™àºˆàº±àº”ຕັ້ງຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັ້ນກໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະຄືຢູ່ຂັ້ນສູນກາງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງປີ1990ປະກອບມີພ
ຽງສອງກົມ:ກົມບໍລິຫານແລະກົມວິຊາການມາຮອດປະຈຸບັນໄດ້ມີຫ້ອງການ,7ກົມ ແລະສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າແລະຝຶກອົບຮົມໄອຍະການ;ອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ(ອົງການໄອຍະການພາກ,ແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງແລະເຂດ)ປະກອບດ້ວຍບັນດາພະແນກ,ຂະແໜງ ໜ່ວຍງານຕາມພາລະບົດບາດ,
ສິດແລະໜ້າທີ່ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັ້ນທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໄວ້.ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການໄອຍະການທະຫານໄດ້ສ້າງຕັ້ງແລະປັບປຸງ
ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນເປັນກ້າວໆມາຮອດປີ 2014ອົງການໄອຍະການທະຫານໃນທົ່ວປະເທດລວມມີ38ກົມກອງ,ອົງການໄອຍະການທະຫານຂັ້ນ
ສູງປະກອບດ້ວຍຫ້ອງ, ພະແນກແລະຂະແໜງ.
    ການພັດທະນາບຸກຄະລະກອນ.
     ການພັດທະນາຖັນແຖວພະນັກງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໃນໄລຍະ 25 ປີຜ່ານມາໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານຈຳນວນ ແລະ ຄຸນນະພາບຊຶ່ງສະແດງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະດັ່ງນີ້:
    ໃນປີ 1990 ພະນັກງານອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນມີພຽງ 330 ຄົນ ໃນນັ້ນຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ 18 ຄົນ, ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ 312 ຄົນ; ຮອດປີ 2010 ທົ່ວລະບົບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນມີພະນັກງານທັງມົດ 957 ຄົນ, ຍິງ 231 ຄົນ, ທຽບກັບປີ 1990 ເພີ່ມ ເກືອບ 3 ເທົ່າ ຕົວ; ໃນນັ້ນອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ 110 ຄົນ, ຍິງ 36 ຄົນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກ 3 ພາກ ມີ 84 ຄົນ,ຍິງ 26 ຄົນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ເຂດ 664 ຄົນ, ຍິງ 165 ຄົນ. ມາ​ຮອດ ​​​ປີ 2014 ພະນັກງານທີ່​ສັງກັດ​ຢູ່​ອົງການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະຊາຊົນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ມີ​ຈຳນວນ​ ທັງ​ໝົດ 1.​​584 ຄົນ, ຍິງ 531 ຄົນ​ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 66 % ທຽບ​ໃສ່​ປີ 2009 ໃນ​ນີ້​ຮຽນ​ຈົບ​ກົດໝາຍ​ຊັ້ນ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ເມືອກ​ວມ 71,27 %. ສັງກັດ​ຢູ່ ອົງການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະຊາຊົນ​ສູງ​ສຸດ; 217 ຄົນ, ຍິງ 83 ຄົນ, ກວມ 13,69 % ສັງ​ກັດ​ຢູ່​ອົງ ການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະຊາຊົນພາກ 97 ຄົນ, ຍິງ 32ກວມ 6,12%, ສັງ​ກັດຢູ່​ອົງການໄອຍະ​ການ​ປະຊາຊົນ​ແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ 510 ຄົນ, ຍິງ 202 ຄົນ, ກວມ 32,19 % ແລະ ສັງ​ກັດ​ຢູ່ອົງການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະຊາ
ຊົນ​ເຂດ760ຄົນ,ຍິງ214ຄົນ,ກວມ47,97%ພ້ອມກັນນັ້ນອົງການໄອຍະການທະຫານກໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາດ້ານບຸກຄະລະກອນທັງຈຳນວນແລະຄຸນນະພ
າບສະແດງອອກປີ 1993ອົງການໄອຍະການທະຫານຂັ້ນສູງມີພຽງແຕ່10ຄົນຈາກນັ້ນອີງໃສ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ການເມືອງກົງຈັກການຈັດ
ຕັ້ງຂອງອົງການໄອຍະການທະຫານໃນທົ່ວປະເທດ(ຂັ້ນກອງພົນ,ກອງພັນໃຫຍ່ກອງບັນຊາການທະຫານນະຄອນຫຼວງ,ແຂວງ)ຈຳນວນ ພະນັກງານໄອຍະການທະຫານໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຮອດ 118 ຄົນໃນປີ 2003,ໃນນັ້ນມີປະລິນຍາຕິ 37 ຄົນ, ຊັ້ນສູງ 28 ຄົນ, ຊັ້ນກາງ 22 ຄົນ, ບໍາລຸງ 31 ຄົນ,ຈໍານວນພະນັກງານທັງໝົດເພີ່ມຂຶ້ນ 10 ເທົ່າຕົວ, ມາຮອດປີ 2009 ພະນັກງານໄອຍະການທະຫານມີ 163 ຄົນ, ທຽບໃສ່ປີ 2003 ເພີ່ມຂຶ້ນ38%;ໃນນັ້ນມີວິຊາການກົດໝາຍໃນແຕ່ລະດັບຄື: ປະລິນຍາຕີ64ຄົນ,ຊັ້ນສູງ38ຄົນ,ຊັ້ນກາງ 23 ຄົນ, ຊັ້ນຕົ້ນ 5 ຄົນ, ບໍາລຸງ3ຄົນ.ໃນປະຈຸບັນອົງການໄອຍະການທະຫານທົ່ວປະເທດ ມີ ຈຳນວນພະນັກງານທັງໝົດ 232 ຄົນ, ຍິງ 22 ຄົນ, ທຽບໃສປີ 2009 ເພີ່ມ 61% ໃນນັ້ນມີລະດັບປະລິນຍາໂທ 3 ຄົນ, ປະລິນຍາຕີ 134 ຄົນ, ຊັ້ນສູງ21 ຄົນ, ຊັ້ນກາງ 32 ຄົນ, ຊັ້ນຕົ້ນ 18 ຄົນ,ບໍາລຸງ19ຄົນ,ບໍ່ມີຊັ້ນວິຊາການພຽງແຕ່5ຄົນ.III. ຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຍາດມາໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
    1.   ການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ.
    ໂດຍປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ,ສິດແລະໜ້າທີ່ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃນການຕິດຕາມກວດກາກາການປະຕິບັດກົດໝາຍເຊັ່ນ:ການຕິດຕາມກວດກາທົ່
ວໄປ,ການຕິດຕາມການປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງອົງການສືບສວນສອບສວນການສັ່ງຟ້ອງຄະດີຂຶ້ນສານການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນການດຳ
ເນີນຄະດີຢູ່ສານ,ການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ,ການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນສະຖານ
ທີ່ກັກຕົວ, ສະຖານທີ່ກັກຂັງ, ສູນດັດສ້າງ, ຄ້າຍດັດ ສ້າງ ແລະ ສາມາດສະຫຼູບ ສັງລວມຕົວເລກສະຖິຕິໄລຍະສົກປີ 2013-2014 ທຽບໃສ່ສົກປີ 2010-2011 ຄືດັ່ງນີ້:
 àº„ະດີອາຍາຂັ້ນອຸທອນໃນທົ່ວປະເທດໃນສົກປີ 2013-2014 ລວມມີ 380 ເລື່ອງ, ທຽບກັບສົກປີ 2010-2011 ເພີ່ມ 19,87%, ແກ້ໄຂໄດ້ 378 ເລື່ອງເທົ່າກັບ 99,74% ຖະແຫຼງຂຶ້ນສານ 320 ເລື່ອງ, ສານເອົາຕາມ 311 ເລື່ອງເທົ່າກັບ 97,17% ຄະດີ ແພ່ງຂັ້ນອຸທອນ ສົກປີ 2013-2014 ມີ 634 ເລ່ື່ອງ;  ແກ້ໄຂໄດ້ 592 ເລື່ອງເທົ່າກັບ 93,37%.
   àº„ະດີອາຍາຂັ້ນຕົ້ນທົ່ວປະເທດໃນສົກປີ 2013-2014 ລວມມີ 6.325 ເລື່ອງ, ທຽບກັບສົກປີ 2010-2011 ເພີ່ມ 21%ໄດ້ຄົ້ນ ຄວ້າແກ້ໄຂ 5.972 ເລື່ອງເທົ່າກັບ 94,92%, ໄດ້ຖະແຫຼງຂຶ້ນສານ 3.194 ເລື່ອງ ໃນນັ້ນສານເອົາຕາມ 3.186 ເລື່ອງເທົ່າກັບ 99,75%, ຄະດີແພ່ງຂັ້ນຕົ້ນ ມີ 253 ເລ່ື່ອງ, ແກ້ໄຂໄດ້ 244 ເລື່ອງເທົ່າກັບ 96,4%
  ຄະດີອາຍາຂັ້ນລົບລ້າງໃນທົ່ວປະເທດລວມມີ 121 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂໄດ້ 102 ເລື່ອງເທົ່າກັບ 84,30%, ຄະດີແພ່ງຂັ້ນລົບລ້າງມີ 306 ເລ່ື່ອງ, ແກ້ໄຂໄດ້ 299 ເລື່ອງເທົ່າກັບ 97,71%. ຄະດີແພ່ງຂັ້ນຮື້ຟື້ນໃນທົ່ວປະເທດ ລວມມີ 115 ເລື່ອງ,  ແກ້ໄຂໄດ້ 38 ເລື່ອງເທົ່າກັບ33,04%ທຽບກັບສົກປີ2010-2011ດລົງ8,44%.ຜົນງານທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມພະຍາຍາມສູ້ຊົນຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະນຳຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນກໍ່ຄືພະນັກງານລັດຖະກອນທຸກຄົນທີ່ໄດ້ສຸມທຸກສະຕິປັນຍາ, ເຫື່ອແຮງເຂົ້າໃນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ,ສິດແລະໜ້າທີ່ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ,ຮັບໃຊ້ຊາດຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນດ້ວຍຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີ,ທັງເປັນການສ່ອງແສງເຖິງຄຸນນະພາບໃນການຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາຄະດີຂອງພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນທີ່ນັບມື້ນັບ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາສູງຂຶ້ນ. ການຕິດຕາມກວດກາຂອງອົງການໄອຍະການທະຫານໃນທົ່ວປະເທດໃນໄລຍະແຕ່1993 ມາເຖິງປີ 2014 ກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດດັ່ງນີ້: ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ 527ຄັ້ງ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮັບຟັງ 55,707 ເທື່ອຄົນ, ຍິງ2,901 ຄົນ ຮັບ ແລະ ແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງໄດ້ 300 ສະບັບ, ແກ້ໄຂສໍານວນຄະດີທັງໝົດ 1,131 ເລື່ອງ, ຖະແຫຼງສັ່ງຟ້ອງໃຫ້ສານ 712 ເລື່ອງ, ອອກຄໍາສັ່ງຊັດມ້ຽນຄະດີ 171 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂແບບບໍລິຫານ 411 ເລື່ອງ, ໂຈະການດໍາເນີນຄະດີ 44 ເລຶ່ອງປ່ອຍຕົວນັກໂທດພົ້ນໂທດ 403 ຄົນ, ອະໄພຍະໂທດຜ່ອນໂທດ 115 ຄົນ, ອະໄພຍະໂທດປ່ອຍຕົວ 13 ຄົນ, ຖະແຫຼງປ່ອຍຕົວນັກໂທດກ່ອນກໍານົດ 8 ຄົນ, ອອກຄຳສັງປ່ອຍຕົວຜູ່ ຖືກຫາ 97 ຄົນ.
    2. ດ້ານການສ້າງນິຕິກຳ.
        ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສະບັບເລກທີ 31 /ສປສ, ລົງວັນທີ 23 ທັນວາ ປີ 1989 ແລະ ປະກາດໃຊ້ໂດຍລັດ ຖະດໍາລັດຂອງປະທານປະເທດເລກທີ 05 ລົງວັນທີ 9 ມັງກອນ ປີ 1990 ແລະ ໄດ້ປັບປຸງຄັ້ງທີ 1 ໃນປີ 2003 ແລະ ຄັ້ງທີ 2 ໃນປີ 2009.
ກົດໝາຍອາຍາສະບັບເລກທີ29/ສປສ,ລົງວັນທີ23/12/1989 ແລະ ປະກາດໃຊ້ຕາມລັດຖະດຳລັດປະທານປະເທດສະບັບເລກທີ 04/ປທປທ, ລົງວັນທີ 9 ມັງກອນ 1990; ປັບປຸງຄືນປີ 2005.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາສະບັບເລກທີ30/ສປສ,ລົງວັນທີ23/12/1989ແລະ ປະກາດໃຊ້ຕາມລັດຖະດຳລັດ ປະທານປະເທດສະບັບເລກທີ
07/ປທປທ,ລົງວັນທີ9ມັງກອນ1990ປັບປຸງຄືນປີ2012.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດສະບັບເລກທີ10/ສພຊ,ລົງວັນທີ25/12/2007ແລະ ປະກາດໃຊ້ຕາມ
ລັດຖະດຳລັດປະທານປະເທດ ສະບັບເລກທີ 08 /ປປທ, ລົງວັນທີ 25 ທັນວາ ປີ2007.
ປັບປຸງມາດຕາ 146 ກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ມາດຕາ 75, 76 ຂອງກົດໝາຍຢາເສບຕິດສະບັບເລກທີ 22/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11 ທັນ ວາ 2012.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການທະຫານສະບັບເລກທີ 37/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16/ ທັນວາ/ 2013.
ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ສ້າງແລະປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດແລະໜ້າທີ່ຂອງອົງການໄອ
ຍະການປະຊາຊົນແລະອົງການໄອຍະການທະຫານຫຼາຍສິບສະບັບ.
    3. ດ້ານການພົວພັນຕ່າງປະເທດ.
ໂດຍປະຕິບັດແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກແລະລັດອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຂັ້ນຕ່າງໆໄດ້ເປັນເຈົ້າການເຄື່ອນໄຫວພົວ ພັນຮ່ວມມືກັບບັນດາ
ປະເທດແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ,ເປັນຕົ້ນແມ່ນປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ:ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ສ ສ ຫວຽດນາມແລະສ ປ ຈີນນັບມື້ນັບແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຕົວຈິງ.
 àºàº²àº™àºžàº»àº§àºžàº±àº™àºàº±àºšàº­àº»àº‡àºàº²àº™à»„ອຍະການບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນກໍ່ໄດ້ມີການເປີດກວ້າງພົວພັນຮ່ວມມືກັນປົກກະຕິລະຫວ່າງທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັນ
ເຊັ່ນ:ອົງການໄອຍະການສູງສຸດແຫ່ງລາຊະອານາຈັກໄທ, ອົງການໄອຍະການສູງສຸດແຫ່ງລາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍບົນພື້ນຖານບົດບັນທຶກຄວາມຊົງຈຳທີ່ທັງ
ສອງຝ່າຍໄດ້ເຊັນນຳກັນ. ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ລາວເປັນພາຄີໃນດ້ານວຽກງານໄອຍະການເປັນຕົ້ນແມ່ນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໄອຍະການຈີນ-ອາຊຽນ, ການປະກອບຄຳເຫັນເຂົ້າໃນຮ່າງສັນຍາສາກົນຕ່າງໆທີ່ລາວມີພັນທະໃນການປະຕິບັດ.
   àº™àº­àºàº™àº±à»‰àº™à»„ດ້ປະຕິບັດການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆເຊັ່ນ:UNDP,UNICEF,JICA,UNODC,KOICA ບົນພື້ນຖານແຜນການຂອງໂຄງ
ການທີ່ໄດ້ເຊັນກັນໃນແຕ່ລະໄລຍະລະຫວ່າງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ.
   4. ການ​ພັດທະນາ​ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ.
    

ໃນຊຸມປີຜ່ານມາພັກແລະລັດໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການພັດທະນາພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກຢ່າງມີຈຸດສຸມດັ່ງນີ້:

ລົງທຶນກໍ່ສ້າງຫ້ອງການເຮັດວຽກຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສຸງສຸດ,ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກ,ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງນະຄອນຫຼ
ວງແລະອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດມາຮອດປະຈຸບັນຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສຸງສຸດ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ 3 ພາກໄດ້ມີຫ້ອງກ
ານເຮັດວຽກຖາວອນ; ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ 16 ແຂວງແລະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີຫ້ອງການເຮັດວຽກຖາວອນກວມ94,4% ຍັງແຕ່ອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງໄຊສົມບູນທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີຫ້ອງການເຮັດວຽກຖາວອນອົງການໄອຍະການ ປະຊາຊົນເຂດ 39 ເຂດໄດ້ມີຫ້ອງການ
ເຮັດວຽກແບບຖາວອນແລ້ວ11ເຂດ,ພວມກໍ່ສ້າງ18ເຂດ,ຍັງ10 ເຂດພ້ອມກັນນັ້ນຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ການປະກອບພາຫະນະ,ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການເຄື່ອນ
ໄຫວຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັ້ນຕາມຄວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງງົບປະມານຂອງລັດໃນແຕ່ລະປີ.
    5. ການກໍ່ສ້າງພັກ.
 à»‚ດຍຮັບຮູ້ການນຳພາຂອງພັກມີບົດບາດຕັດສິນໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ. ສະນັ້ນໃນຊຸມປີຜ່ານມາຄະນະພັກຂອງອົງການໄອຍະ ການປະຊາຊົນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງແລະປັບປຸງຕົນເອງຢ່າງເປັນປະຈຳເຊິ່ງເລີ່ມຈາກເປັນຈຸພັກກ້າວມາເປັນໜ່ວຍພັກ ແລະ ມາຮອດປະຈຸ ບັນ ເປັນອົງຄະນະພັກແລະໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂັ້ນຂອງຕົນຜ່ານມາໄດ້ສາມສະໄໝຄື: ຄັ້ງທີ I ປີ 1995, ຄັ້ງທີ II ປີ2007ແລະ ຄັ້ງທີ IIIປີ 2012 ແລະມີ 10 ໜ່ວຍພັກຂຶ້ນໂດຍກົງກັບອົງຄະນະພັກອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ມີສະມາ ຊິກພັກທັງໝົດ 113 ສະຫາຍ, ຍິງ 37 ສະຫາຍ, ທຽບໃສ່ປີ 1990 ເພີ່ມຂຶ້ນ 10 ເທົ່າຕົວ.
  àº•àº°àº«àº¼àº­àº”ໄລຍະຜ່ານມາອົງຄະນະພັກອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກໍ່ສ້າງພັກໂດຍຖືເອົາຄຸນນະພາບເປັນຕົ້ນຕໍຄຽງຄຸ່ກັບການຂະຫຍາຍດ້ານ
ຈຳນວນເປັນສຳຄັນແລະສຸມໃສ່ການກໍ່ສ້າງສະມາຊິກພັກແລະ ໜ່ວຍພັກແຂງ-ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານເປັນເປົ້າໝາຍສູ້ຊົນມີແຜນການແລະການປະເມີນຜົນ
ກວດກາຕີລາຄາເປັນປົກກະຕິໃນທຸກໆ ປີ.ໃນປີ2014ມີສະມາຊິກພັກເຂັ້ມແຂງຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານ83ສະຫາຍ,ແຂງ20ສະຫາຍ,ບໍ່ມີສະມາຊິກອ່ອນ. ມີໜ່ວຍພັກແຂງ-ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານ 1 ໜ່ວຍ, ແຂງດ້ານ ໃດດ້ານ ໜຶ່ງ 9 ໜ່ວຍ.
  ຄຽງຄູ່ກັບຈຸດ​ດີ ​ແລະຜົນສຳເລັດທີ່ຍາດມາໄດ້ຂ້າງເທິງນັ້ນຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງດັ່ງລຸ່ມນີ້:
   àºàº²àº™àºªàº¶àºàºªàº²àº­àº»àºšàº®àº»àº¡àºàº²àº™à»€àº¡àº·àº­àº‡-ແນວຄິດຍັງບໍ່ທັນເຮັດໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງແລະຕໍ່ເນື່ອງຍ້ອນແນວນັ້ນສະຕິຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ, ຄຸນທາດການເມືອງ,ຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ,ຈັນຍາບັນແລະ ຈັນຍາທໍາຂອງ​ສະມາຊິກພັກພະນັກງານໄອ​ຍະ​ການປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງຍັງບໍ່ທັນໜັກແໜ້ນ.
  àºàº»àº‡àºˆàº±àºàºàº²àº™àºˆàº±àº”ຕັ້ງໃນລະບົບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຕ່ສູນກາງລົງທ້ອງຖິ່ນໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບປຸງແຕ່ບໍ່ທັນເປັນລະບົບຄົບຊຸດແລະເຂັ້ມແຂງໜັກແໜ້ນ
ຖັນແຖວບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານຈຳນວນແລະນນະພາບຍັງບໍ່ທັນຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ການເມືອງໃນໄລຍະໃໝ່ເປັນຕົ້ນແມ່ນ
ພະນັກງານໄອຍະການທີ່ມີຄວາມຮູ້-ຄວາມ ສາມາດ ແລະ ບົດຮຽນປະສົບປະການຍັງມີຈໍາກັດ.
  àºàº²àº™â€‹àº•àº´àº”ຕາມ​ກວດກາ​ການ​ເຄົາລົບ ແລະ ການປະຕິບັດ ​ກົດໝາຍ​ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນໂດຍສະ​ເພາະແມ່ນ​ຄຸນນະພາບການ​ຕິດ ຕາມ​ກວດກາ ແລະ ການສັ່ງຟ້ອງຜູ່ຖືກຫາຂຶ້ນສານຍັງບໍ່ໄດ້ຍົກສູງເທົ່າທີ່ຄວນ.
ການ​ພັດທະນາ​ພື້ນຖານ​ໂຄ​ງລ່າງແລະ ສິ່ງເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຕ່ ລະຂັ້ນໂດຍ ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ອົງການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະຊາຊົນ​ເຂດຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ​ຫຼາຍດ້ານ.
 àºšàº»àº”ບາດແລະຄວາມສາມາດນຳພາຂອງພັກບໍ່ທັນເຊີດຊູເທົ່າທີ່ຄວນ,ສະມາຊິກພັກຈຳນວນໜຶ່ງຂາດຄວາມເປັນແບບຢ່າງນຳໜ້າ, ການກໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກເຂັ້ມແຂງ
-ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານບໍ່ທັນບັນລຸຕາມແຜນການຄາດໝາຍວາງໄວ້.
   ການ​ພົວພັນ-ຮ່ວມມືກັບ ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ປະສິດທິຜົນບໍ່ທັນສູງ.
 6. ບັນດາວຽກຈຸດສຸມຕໍ່ໜ້າ
     �  ບັນດາວຽກຈຸດສຸມທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າມີດັ່ງນີ້:
        ເພີ່ມທະວີການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ, ນໍາພາແນວຄິດຂອງພະນັກງານ​ໄອ​ຍະ​ການປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ​ໃຫ້ມີ​ແນວ​ຄິດ ແລະ ອຸດົມ​ ການ​ທີ່​ໜັກ​ແໜ້ນເຊີດຊູ​ນ້ຳ​ໃຈ​ຮັກ​ຊາດ,ຮັກ​ລະບອບ​ໃໝ່, ເຊື່ອໝັ້ນ​ຕໍ່ການ​ນຳພາ​ຂອງ​ພັກ​ແລະອຸດົມ​ການ​​ສັງຄົມນິຍົມ.
  àº›àº±àºšàº›àº¸àº‡à»àº¥àº°àºšàº¹àº¥àº°àº™àº°àºàº»àº‡àºˆàº±àºàºàº²àº™àºˆàº±àº”ຕັ້ງລະບົບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຢ່າງເປັນລະບົບຄົບຊຸດເທື່ອລະກ້າວແນ່ໃສ່ຕອບສະໜອງ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ການເມືອງໃນໄລຍະໃໝ່,ໃນນັ້ນສຸມໃສ່ປັບປຸງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງແລະເຂດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ
ແລະໜັກແໜ້ນ.
 à»€àº­àº»àº²à»ƒàºˆà»ƒàºªà»ˆàºžàº±àº”ທະນາຖັນແຖວບຸກຄະລາ​ກອນທາງຈໍານວນແລະຄຸນນະພາບໃນນັ້ນຖືຄຸນນະພາບເປັນຕົ້ນຕໍຮັບປະກັນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ,ສິດແລະ ໜ້າທີ່ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
  àºàº»àºàºªàº¹àº‡àº‚ີດຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມກວດກາການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ການສັ່ງຟ້ອງຜູ່ຖືກຫາຂຶ້ນສານ ບົນພື້ນຖານ.
 àº®àº±àºšàº›àº°àºàº±àº™àº„ື:ຖືກຕ້ອງ,ຍຸດຕິທຳໂປງໃສແລະຮັບປະກັນເວລາເດັດດ່ຽວແກ້ໄຂບັນດາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນລະບົບອົງການໄອຍະ ການປະຊາຊົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ
,ເດັດຂາດ ແລະ ທັນການ.
  à»€àº­àº»àº²à»ƒàºˆà»ƒàºªà»ˆàºžàº±àº”ທະນາພື້ນຖານວັດຖຸ-ເຕັກນິກຂອງລະບົບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດແລະແຂວງເປັນຈຸດສຸມ.
 à»€àº­àº»àº²à»ƒàºˆà»ƒàºªà»ˆàºžàº»àº§àºžàº±àº™àºàº²àº™àº®à»ˆàº§àº¡àº¡àº·àºàº±àºšàº•à»ˆàº²àº‡àº›àº°à»€àº—ດ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮ່ວມມືກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນປະເທດເພື່ອນມິດ ຍຸດທະສາດ(ສ. ສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ ປ ຈີນ)ຕາມທິດຫັນໄປສູ່ລວງເລິກ ແລະມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ.
   à»€àºžàºµà»ˆàº¡àº—ະວີການນຳພາຂອງພັກ, ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກເຂັ້ມແຂງ - ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານໃຫ້ບັນລຸແຜນການທີ່ວາງໄວ້.

2017-03-26

ປະຕິທິນ

Sep-2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

ລິຂະສິດ © 2017
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສຸງສຸດສະຫງວນລິຂະສິດໄວ້ທັງໜົດ

organik gübre gübre